ทุเรียนทอดกรอบแม่วรรณาออนไลน์
ของฝากออนไลน์
รีสอร์ทแม่วรรณา
ร้านเสริมสวย ปรายญ์ Hair&Nail
 วิธีการชําระเงิน
วิธีการชําระเงิน
     โดยมัดจำค่าอาหาร 50% ก่อนวันเดินทาง
ธนาคารกรุงไทย สาขาพลิ้ว จ.จันทบุรี
บัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี แม่วรรณาของฝาก โดย น.ส. อัจฉรา พูลชัย

เลขที่บัญชี 272-0-23735-3

พร้อม FAX ใบ Pay in ที่โทรสาร 039-434865 หรือ ส่งLine มาที่ 0863000842
และชำระเงินส่วนที่เหลือเป็นเงินสดในวันที่เดินทางมาถึง

หมายเหตุ...กรณีนักท่องเที่ยวมาจำนวนน้อยกว่าที่จองมา ทางเราขออนุญาติคิดตามจำนวน
ที่จองมาในใบจอง เนื่องจากอาหารได้จัดเตรียมไว้แล้วและในกรณีนักท่องเที่ยวมาเกินจำนวน
ที่จองในใบจองไว้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากทางเราจะได้จัดเตรียมอาหารเพิ่มเติม

หากกรณี....จำนวนคนมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งล่วงหน้า เวลา 17.00 น. ก่อนวันเดินทาง
หากโทรแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนด ทางร้านขออนุญาติคิดตามจำนวนจริงในใบจองเท่านั้น
   
 

Engine by MAKEWEBEASY